Térképszerkesztési szabályok

A Turistautak.hu wikiből

Ezen dokumentum célja a turistautak.hu közössége által szerkesztett térkép szerkesztési szabályainak leírása. Ezek a szabályok nem függetlenek a technikai lehetőségektől, mapedit program használata során alkalmazható trükköktől, Garmin és egyéb kimenetek követelményeitől. Azok vagy megtalálhatóak más leírásokban vagy nem, de jelen dokumentum célja csak a szűken vett szerkesztési szabályok összegyűjtése. Előfordulhat, hogy nem konzisztens, sőt esetleg ellentétes értelmű szokások is leírásra kerülnek. Ez azonban egyelőre itt nem okoz problémát. A kezdők számára így is valamiféle eligazodás, a hangadó mesterek számára pedig napirendi pont.

Általános szerkesztési szabályok

 • Az újonnan létrehozott objektumok típusát elsősorban a Rajztípusok-ban leírtak szerint kell megválasztani.
 • A kivágás és beillesztés parancsokat nagyon megfontoltan kell használni, mert a kivágás törlést jelent, a beillesztés meg újként létrehozást. A régi ID-hez kötődő információk elveszhetnek.

POI-kal kapcsolatos szabályok

 • Település és Megye paramétereket meg kell adni a kereshetőség miatt.
 • Egymással szemben, 50 méternél közelebb lévő, buszmegállók közül elég az egyiket megadni.
 • Buszmegállók label-jébe az ott megálló buszok számát és a megálló hivatalos megnevezését vagy kell írni. Pl: [22, 22E, volán] Szent János korház Ha a megállónak két megnevezése van, akkor mindkettőt. Pl: [90-90A, 190, 990] Istenhegyi lejtő/Lóránt út
 • Ha Tipus=egyeb paramétert adunk meg akkor a POI ikonja kérdőjel lesz, ezért kerülendő.
 • POI típusának megváltoztatásakor a Tipus= sort törölni a paraméterek közül, különben a típus nem fog megváltozni
 • POI kétféleképpen vihető fel a térképe: Web-en vagy a térképszerkesztés közben új POI rajzolásával. Egy POI esetén csak az egyik alkalmazható. A web-es felvitel nehézkesebb, de jobban támogatja a web-en való keresést


A megállókkal kapcsolatos információkat a Tömegközlekedés lapon találod.

Vonalakkal kapcsolatos szabályok

 • Egy vonal hossza nem lehet kevesebb, mint 5,4 m
 • A Track= paraméter nem a trackek abszolút darabszámát jelzi. Track=0 azt jelenti, hogy fejből/jegyzetről rajzoltuk (biztos tudjuk, van ott út, láttuk is). Lehetőleg csak kis szakaszra, az útvonal tervezés elősegítésére alkalmazzuk, különben kerülendő. Track=1 azt, hogy még elég bizonytalan, Track=2 azt, hogy valószínűleg pontos, Track=3 pedig azt, hogy ez már tényleg tutira a helyén van. Három bizonytalan track még könnyen lehet Track=2-es vagy rossz esetben Track=1-es is.
 • Ha a vonal zsákutca, akkor ezt megadhatod paraméterként, hogy legközelebb ne tegyen a végére jelet feleslegesen. Ennek módja: Zsakutca=1 ha a vonal kezdete zsák, Zsakutca=2 ha a vége, valamint Zsakutca=3, ha mindkettő
 • Vonalak esetén a Label (Felirat) paraméterbe csak a turistaút, kerékpárút, borút, tanösvény, sífutó jelzését szabad írni. Más esetekben üresen kell hagyni, hogy a kimeneten ne legyen túl sok felesleges felirat. A helyesen kitöltött Label esetében beszámolja az adott szakaszt a jelzett turistautak közé, emelve a főútvonalon található kilométerek számát.
 • Ha út, (legyen az főút, vagy ösvény), víz, vasút szintben találkozik másik úttal, vízzel, vasúttal, közös node pontra kell hozni a kereszteződést. Nem szintbeli kereszteződésnél (alagút, viadukt, alul-, felüljáró, híd, aquadukt, stb.) ne alkalmazunk közös node-ot, és ha nem szükséges, abszolút ne tegyünk node-ot egyik vonalra se, a kereszteződés pontjában.
 • Ha az útnak van száma, akkor azt az Utnev= extra mezőbe írjuk, a települések utcaneveit pedig az Utcanev= mellé.
 • A kerékpárutat a label-be írt oo-val jelöljük
 • Tanösvény a label-be írt T-vel jelölendő. A tanösvény nevét a utcanév paraméterbe kell írni. Ha a tanösvény jelzett turistaút is egyben, akkor a turistaút jelzése van előszőr. pl így: P+ T
 • Turistaút, kerékpárút és tanösvény jelzésének részletes leírása a Turistajelzések szöveges megjelenítése oldalon található
 • Ha a együtt fut a kerékpárút a közúttal, de fizikailag elkülönített, akkor külön meg kell rajzolni. Mivel ilyenkor esetenként 5.4 méternél közelebb is haladhat a két út egymás mellett, a csomópontoknál, kereszteződéseknél 5.4 méternél rövidebb szakasz keletkezhetne. Ennek kivédésére a kerékpárutat a kereszteződés node-jába kötjük be.
 • Autósok számára egyirányú, kerékpárosoknak legálisan kétirányú utaknál külön utat rajzolunk. Így, pontos paraméterezés mellett, mind az autós, mind a kerékpáros útvonaltervezés helyesen fog működni.
 • Településre vezető bekötőutat - mivel településeket köt össze - Major highway-jel kell rajzolni és csak legfeljebb a szélesség paraméter utalhat arra, hogy ez nem egy főút. (A major highway-t a település központjáig - pl templom, kocsma - vagy a település túlsó oldalán levő buszfordulóig rajzoljuk).
 • Az Utcanev paraméterbe az utca vagy út pontos nevének kell kerülnie. Pl így: „Jókai Mór utca”
 • Az Utnev paraméterbe az út száma kerül, ha az számozott. Pl „10”. Együtt futó útszámok esetén "/" elválasztva, elsőnek mindig a magasabb rendű úttal kezdve, azonos rangúaknál pedig növekvő szám sorrendben kell megadni úgy, hogy utoljára az európai számozás kerüljön pl.: 44/47, 44/470, 42/E60, 42/47/E60, M3/...
 • Amennyiben az adott út egy kerékpárút része és annak is van száma vagy neve (pl. Balatoni Kör), akkor a BicikliUtSzam és a BicikliUtNev paramétereket kell kitölteni. Az EuroVelo utaknál a BicikliUtSzam-ba rövidítve írjuk, pl: BicikliUtSzam=EV6.
 • Két tájegységbe is tartozó vonalat a tájegység határán meg kell szakítani (lehetőleg a tájegységek határához legfeljebb 1-2 m közelségben). A másik tájegységben folytatódó vonalnak pontosan az első tájegységben véget ért vonal végénél kell kezdődnie. (ekkor lesz "külső csatlakozás") Az utolsó node nem lehet csomópont, vagyis nem szabad másik vonalat csatlakoztatni hozzá.
 • 0x00d1 "felmérendő út" típusú vonallal kell jelölni, ha tudjuk, hogy valahol kezdődik egy út, de a többi részéről nincs információnk.
 • Egyértelműsítés: A JarhatosagAutoval=D és a JarhatosagBiciklivel=D nem arra való, hogy behajtási tilalmakat jelöljünk. Ezeknek sorompó, KRESZ vagy más miatti behajtási tilalom esetén is az út minőségét kell tükrözniük. A tényleges tilalmat BehajtasAutoval=D vagy a BehajtasBiciklivel=D paraméterrel kell jelezni. Ugyan így kell használni a többi járhatóság paramétert is.
 • Út vége nem kapcsolható az elejéhez. Ha erre lenne szükség, akkor meg kell szakítani és legalább két vonallal kell jelölni a kört.
 • A csomópont szerkesztésnél mindig gondoljunk az esetleg átmenő útvonalakra (bármely irányból bármely irányba mehet), törekedjünk a topológiai hatás minimalizálására.
  • Lehetőleg ne hosszabbítsunk meg szakaszt! Változhat egy meglévő útvonal, amelyik tartalmazza az adott szakaszt.
 • Lehetőleg ne töröljünk szakaszt hacsak nem tényleg megszűnt az átjárás vagy teljesen téves irányú kapcsolat került be, próbáljuk a törlendő szakaszt beolvasztani, ha fizikailag értelmezhető. A szakasz törlése folytán egy meglévő útvonal terv szakasza kieshet.
 • Ha csak lehet, ne bontsunk szét szakaszcsomópontot, hanem próbáljuk a közös node-ot áthelyezni és új szakasszal kiegészíteni. (Ez is káros hatással lehet a meglévő útvonaltervekre.)


Felületekkel kapcsolatos szabályok

 • A majdan elkészülő kész térképen nem szabad a poligonoknak egymást takarni. Ha egymást fedő poligonokkal találkozunk akkor javítsuk!
 • A település poligon-oknak a település beépített területeit kell fedniük.
 • A településekkel közvetlenül nem határos, egybefüggő, nevesített, utcákkal rendelkező kertes övezeteket 0x004e, orchard/plantation-nal kell jelölni.
 • A nagy kiterjedésű poligonnál célszerű a (fő)bejárathoz tenni a POI-t, úgymint temető, stadion, hipermarket stb. a kereshetőség miatt jó ha van POI is.
 • A felület tényleges törléséhez - a pontoknál látott módon - tegyünk egy Del=1 extra paramétert